Ledarskap

“Vildmarksskolas mål är att främja barns utveckling till att bli trygga i sig själva, i grupp och i naturen.”


Vildmarksskolas ledare tillgodoser barnens olika grundläggande behov för att främja det egna utforskande och lekandet i naturen. Vi är trygga för att barnet ska känna sig tryggt för att till slut bli tryggt själv, oavsett miljö och aktivitet.

Vildmarksskolas ledare arbetar efter följande principer:

  • Skydd mot fara - säker guidning i naturen och emotionellt stöd vid behov.

  • Språngbräda för att individens egna nyfikenhet och utforskande.

  • En säker hamn som barn alltid kunna återvända till för att fylla på med trygghet.

  • Ledarskap anpassade för säker vistelse och lekfullhet i naturen.

 Varje aktivitet med Vildmarksskola har en ansvarig ledare, ibland även en ungdomsledare.

För att bli ungdomsledare krävs det att du själv deltagit minst ett av Vildmarksskolas läger. 
Ungdomsledare stödjer vuxenledaren och hjälper till.

Ungdomsledare, ersättningstrappa.

För varje läger som en ungdomsledare är med på får ungdomsledaren en gåva. Gåvorna är av god kvalité och ska, förutom att vara användbara på Vildmarksskola, uppmuntra ungdomsledare att själva ge sig ut i vildmarken.

Läger 1 - Handyxa från Gränsfors.
Läger 2 - Förstahjälpen-kit.
Läger 3 - Life Straw (vattenreningsflaska).
Läger 4 - Hängmatta för äventyr och expedition (Hennessy Hammock Expedition Classic).