Ledarskap och utveckling

“Vildmarksskolas mål är att främja barns utveckling till att bli trygga i sig själva, trygga i grupp och trygga i naturen.”


Med tydligt ledarskap skapar Vildmarksskolas ledare trygghet för barn och deltagare. Ute på havet, på klippor eller i skogen. När vi är trygga aktiveras hjärnans system för utforskning. Vi testar på ny sakar, utforskar och undersöker. Det är då det magiska inträffar. Barn som tidigare varit försiktiga blir äventyrare och barnet som tidigare varit rädd för vatten paddlar glatt där det är djupt.

Tack vare trygga och erfarna ledare erbjuder vi trygghet i små grupper ute i naturen.

Vildmarksskolas ledarskapsfilosofi har sin grund i människans fem kärnbehov:
1.Trygg bas (se nedan)
2. Fritt få uttrycka och känna sig förstådd i egna känslor och behov.
3. Autonomi, lagom utmaningsnivå.
4. Realistiska gränser och struktur.
5. Spontanitet och lekfullhet

Trygg bas-begreppet enligt John Bowlby.

  • Skydd mot fara - säker guidning i naturen och emotionellt stöd vid behov.

  • Språngbräda för att individens egna nyfikenhet och utforskande.

  • En säker hamn som barn alltid kunna återvända till för att fylla på med trygghet, fysisk och emotionell.

  • Ledarskap anpassade för säker vistelse och lekfullhet i naturen, ändamålsenliga och tydliga regler.

 Varje aktivitet med Vildmarksskola har en ansvarig vuxenledare, oftast även en ungdomsledare.

För att bli ungdomsledare krävs det att du själv deltagit minst ett av Vildmarksskolas läger. 
Ungdomsledare stödjer vuxenledaren och hjälper till.

Ungdomsledare, ersättningstrappa.

För varje veckoläger / två tredagarsläger som en ungdomsledare är med på får ungdomsledaren en gåva. Gåvorna är av hög kvalité och ska, förutom att vara användbara på Vildmarksskola, uppmuntra ungdomsledare att själva ge sig ut i vildmarken.

Nivå 1 - Handyxa från Gränsfors.
Nivå 2 - Förstahjälpen-kit.
Nivå 3 - Life Straw (vattenreningsflaska).
Nivå 4 - Hängmatta för äventyr och expedition (Hennessy Hammock Expedition Classic).