Samtal och Coachning

Alla föds vi med olika förutsättningar i livet. Samtidigt har vi alla förutsättningar att skapa ett bra liv. Det kan vi, oavsett hur svårt det känns eller hur mörkt det ser ut.
För att skapa ett liv med mindre lidande, bättre hälsa och mer glädje behöver vi fatta medvetna val. Val som i sin tur påverkar hur våra liv formas.
För att förstå det behöver vi lära oss hur våra känslor och tankar påverkar våra beteenden.

För bättre hälsa, tryggare relationer och starkare mening.
Mitt jobb är att hjälpa dig navigera ditt liv.

Jag ser fram emot att höra ifrån dig!

Axel Moberg

Leg. Sjuksköterska med specialistutbildning inom ambulanssjukvård. Grundare av Vildmarksskola, Orosanmälan.se och tbls.se. Utbildad inom coachande ledarskap.  Hösten 2018 påbörjat utbildning till psykoterapeut på Svenska Institutet för kognitiv psykoterapi i Stockholm.

IMG_0017.jpg