Coachning och terapi

Alla föds vi med olika förutsättningar i livet. Samtidigt har vi alla förutsättningar
att skapa ett bra liv. Det kan vi, oavsett hur svårt det känns eller hur mörkt det
ser ut, bara vi vill. För att skapa ett liv med mindre lidande, mer glädje och bättre hälsa behöver vi lära oss mer om oss själva och om
hur våra egna tankar och känslor påverkar våra
beteenden. För detta sker, medvetet som omedvetet, hela tiden. Lär vi oss identifiera sambandet mellan våra tankar, känslor och beteenden kan vi använda det till vår fördel. Och då blir livet mycket enklare och roligare.

För mig är naturen viktig, i mitt egna liv och i mitt arbete med andra, barn som vuxna.
Själen mår som bäst i en frisk kopp och våra kroppar är skapta för rörelse. Och det finns ingen plats som är mer helande, och utmanande, än naturen och vildmarken.

Mitt arbetssätt är en blandning av mina erfarenheter och utbildningar. Ambulansen har lärt mig handlingskraft och ärlighet. Äventyr, tävlingar och vildmarksliv har visat mig vikten av att ödmjukhet och spiritualitet. Min utbildning har gett mig teoretiska verktyg för hur tankar, känslor, beteenden, lidande, motivation hänger samman.

Du bestämmer om du vill arbeta med samtal eller om du vill kombinera det med rörelse och vistelse i naturen. Tillsammans söker vi sårbarheter och styrkor för att hitta verktygen du behöver.

Jag ser fram emot att du hör av dig!

Axel Moberg

IMG_0017.jpg

Axel Moberg

Leg. Sjuksköterska med specialistutbildning inom ambulanssjukvård. Grundare av Vildmarksskola, Orosanmälan.se och tbls.se. Utbildad inom coachande ledarskap.  Hösten 2018 påbörjat utbildning till psykoterapeut på Svenska Institutet för kognitiv psykoterapi i Stockholm.