För detta sker, medvetet som omedvetet, hela tiden.

Att acceptera att vi lider (vi är arga, ledsna, uppgivna m.m.) är det första steget. Utan insikten om att vi lider kan vi heller inte bli friska. Steg två handlar om att förstå sambandet mellan, tankar, känslor och beteenden och hur dessa kan orsaka lidande. När i vårt liv vi blir arga, ledsna, uppgivna m.m. och vad beror detta på. Steg tre innebär att börja applicera kunskapen i det egna livet för att minska lidandet. För förändrar vi våra tankar, känslor och beteenden förändrar vi oss själva.
Det sista och fjärde steget handlar om att hitta sin egna väg i livet. Ett sätt att leva för att undvika att skapa mer lidande. Att vi på ett konstruktiv sätt förhåller oss till vår uppväxt, våra relationer och vår framtid.

Ovan har jag försökt förklara vad KBT (kognitiv beteende terapi) är för mig samtidigt som kombinerat den med buddismens fyra ädla sanningar. För mig hänger dessa väldigt mycket ihop.

Vildmarksskolas filosofi

Vildmarksskolas mål är att 
stötta barn att inse och utveckla sin fulla potential. Vi respekterar att olika barn behöver olika utmaningar för att utvecklas. Vi rör oss i naturen, lär oss respektera den och oss själva. Vi söker utmaningar och vi arbetar lösningsorienterat. Vi strävar efter balans mellan att göra och att vara.

Vildmarksskolas ledare arbetar utifrån anknyntninkgsteorins begrepp trygg bas. Med det menas att vi, i egenskap av ledare, skyddar barn mot fara, är en språngbräda för nyfikenhet och utforskande, en trygg hamn för barnen att återvända till för att inhämta känslomässigt stöd och trygghet, ändamålsenligt grad av kontroll och ändamålsenliga gränser. samt uppmana till utforksande och äventyr.

 

-------------------------------------------------------------------

Det går nu bra att skicka in intresseanmälan för ditt barn (ej bindande). Länken hittar du i menyn, längst till höger. 
Veckolägren har har endast 5 platser. Barnet måste vara fyllda fem år. 

Betalningsinformation skickas ut när grupperna har minst fem intresseanmälningar. Betalas inte lägeravgiften på utsatt tid går platsen vidare till nästa barn i kön.

Pris för ett barn / veckoläger: 2950 kr ink. moms.

 

Expedition Landsort, 12:e juli, 10:00-16:0.
En längre tur med STOR-SUPen. Målet är att paddla mellan Ankarudden och Landsort Söderhamn. Vädret styr om det blir start på Ankarudden eller Landsort. Banan spikas dagarna innan med hänsyn till vädret. Vid start på Landsort står Vildmarksskola för transport med båt till Söderhamn. Expeditionen leds av Axel Moberg med assistans av en ungdomsledare. Det finns sex platser för barn. Minsta åldern är fem år och det krävs minst fem deltagare för att aktiviteten skall bli av. 
Pris för ett barn Expedition Landsort: 850 kr ink. moms.
6 lediga platser.

 
Klippklättring, 10:e juli, 10:00 - 16:00.
En heldag med klättring i skärgården, allt från barfotaklättring vid vattnet till repklättring på branta bergssluttningar. Ansvarig för säkerhet under dagen är auktoriserade klippklätterinstruktör Staffan Björklund. 
I priset ingår klätterutrustning. Sex deltagare per grupp. Minsta åldern är fem år och det krävs minst fem deltagare för att aktiviteten skall bli av. 
Pris för en dags klippklättring; 1200 kr ink.moms.
2 anmälda, 4 lediga platser.