Vildmarksskola utforskning

Tredagarsäventyr

Naturen är stor, mycket stor; och vad som definierar ett äventyr definieras av deltagaren.
Vildmarksskola erbjuder äventyr i alla miljöer året om. Med stor erfarenhet från sjukvård, akutsjukvård, friluftsliv och idrott för barn och vuxna kan Vildmarksskola erbjuda skräddarsydda aktiviteter även för barn med handikapp och extra behov.
Fokus som alltid, ligger på rörelse och varande i naturen. Inte prestation.