Säkerhet och ansvar


Barn som deltar i Vildmarksskola täcks av olycksfallsförsäkring från Folksam.
Här kan du läsa om säkerhet och ansvar i samband med Vildmarksskola.


Sammanfattning sommaren 2018

Under sommaren har Vildmarksskola erbjudit fyra stycken veckoläger på Torö och ett tredagarsläger utanför Södertälje.
Inget barn har skadats eller varit i närheten att skadas på något sätt, annat än vad som är normalt vid vistelse i naturen, ex. skrubbsår m.m.
Ett barn har stängts av under en dag, detta efter att barnet trots varning (till barnet och föräldern) inte följt säkerhetsinstruktioner från ledare (vägrat ha på sig flytväst och gett sig av utom synhåll vid två tillfällen). 
Totalt 27 barn har varit med och en ungdomsledare. Det förstahjälpen-kit jag haft med mig har fungerat väl för behoven som uppstått. Nytt för i år är att även Ungdomsledaren har fått ett första hjälpen kit vilket ytterligare höjer tillgängligheten på första hjälpen-kit. På grund av brandrisk har vi inte eldat på hela sommaren.

Förbättringar till 2019
För att öka säkerheten vid en olycka kommer jag ta fram ett dokument där föräldrar fyller i barnets namn, personnummer, eventuella sjukdomar och mediciner, och två telefonnummer till föräldrar/vårdnadshavare. Detta för att underlätta överlämningen till ambulanspersonal samt vid eventuell olycka tydliggöra vilken förälder eller vårdnadshavare som ska kontaktas i vilken ordning. Dokumentet kommer läggas upp under denna flik.

Axel Moberg, grundare Vildmarksskola

Sammanfattning sommaren 2017

Under sommaren har jag hållit i tre stycken veckoläger och ett tvådagarsäventyr. Samtliga läger har varit fulla, med fler barn på väntlista till varje läger. Totalt har ca 25 barn varit med om utvecklande äventyr i naturen och två stycken ungdomsledare har introducerats till verksamheten. Nytt för i år är att jag införskaffat täljknivar speciellt anpassade för barn. Det har varit en succé; barn har fått lära sig grunderna i säker knivhantering och fått känna på glädjen och lugnet med täljning. 
Jag har tagit fram ett dokument Vildmarksskolasäkerhet och ansvar för att förtydliga ansvarsförhållanden i samband med Vildmarksskola. Inför sommaren införskaffades ännu en SUP, den här gången en lite mindre SUP på 10,6 fot. Den har fungerat som "livflotte", allt för att fortsätta höja säkerheten på Vildmarksskola. Samtidigt har den varit väldigt bra för att främja barnens vattenvana. 
Allt som allt en väldigt lyckad sommar. Ungdomsledare kommer från och med nu vara med på varje läger.

Axel Moberg